MARIAN
SZURGOT


Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechnika Łódzka
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
Poland

    herb Politechniki

THANK.GIF


mszurgot@p.lodz.pl