RZE¬BA POWIERZCHNI KRYSZTAŁÓW


Wzgórki wzrostu na powierzchni (100) kryształu Na(ClO3)x(BrO3)1-x

(18kB)

Mikromorfologia trawionych powierzchni kryształów NaBrO3

(18kB)

Mikromorfologia wzrostowych powierzchni kryształów NaBrO3

(15kB)

Wzgórek wzrostu na ¶cianie (001) kryształu NaClO3

(12kB)

Dyslokacyjne jamki trawienia na ¶cianie (100) kryształów NaBrO3

(15kB)

Rombowe jamki trawienia na ¶cianie (001) kryształów Ca(COOH)2

Agat

(16kB)

(22kB)

(33kB)

(14kB)

(13kB)

(26kB)

(42kB)