PUBLIKACJE


I Research articles – Artykuły naukowe

 1. M. Szurgot: "Investigations of impurity striations in potassium bichromate crystals", Cryst. Res. Technol. 45 (4) (2010) 347-354.

 2. M. Szurgot, K. Polański, M. Burski: "Microscopic investigations of Shisr 007 meteorite", Sci. Bull. Techn. Univ. Lodz, No 1057, Physics 30 (2009) 73-83.

 3. M. Szurgot, M. Kozanecki, A. Karczemska, S. Mitura: "Zastosowanie spektroskopii Ramana w badaniu minerałów pozaziemskich wybranych meteorytów", Acta Societatis Metheoriticae Polonorum 1 (2009) 156-160.

 4. M. Szurgot, M. Kozanecki: "Spektroskopia Ramana w badaniu meteorytów NWA 4039 i NWA 1465", Acta Societatis Metheoriticae Polonorum 1 (2009) 151-155.

 5. M. Szurgot, K. Kisiel, R. Pstrokońska: "Identyfikacja minerałów meteorytu NWA 4047 za pomocą spektroskopii Ramana", Acta Societatis Metheoriticae Polonorum 1 (2009) 147-150.

 6. M. Szurgot: "Identyfikacja minerałów nowego ureilitu NWAXXX za pomocą spektroskopii Ramana", Acta Societatis Metheoriticae Polonorum 1 (2009) 142-146.

 7. M. Szurgot: "Badania ureilitu NWAXXX za pomocą analitycznej mikroskopii elektronowej", Acta Societatis Metheoriticae Polonorum 1 (2009) 137-141.

 8. M. Szurgot, K. Polański: "Microstructure of NWA 4435 meteorite", Sci. Bull. Techn. Univ. Lodz, No 1030, Physics 29 (2008) 75-82.

 9. M. Szurgot, K. Rożniakowski, T.W. Wojtatowicz, K. Polański: "Investigation of Microstructure and Thermophysical Properties of Morasko Iron Meteorites", Cryst. Res. Technol. 43 (2008) 921-930.

 10. M. Szurgot, K. Polański, M. Krystek, "Studies of extraterrerstrial minerals in NWA 4047 meteorite" , Cryst. Res. Technol. 43 (2008) 656-665.

 11. A. Karczemska, M. Szurgot, M. Kozanecki, M.I. Szynkowska, V. Ralchenko, V.V. Danilenko, P. Louda, S. Mitura, "Extraterrestrial, Terrestrial and Laboratory Diamonds - Differences and Similarities", Diamond Rel. Mater. 17 (2008) 1179-1185.

 12. M. Szurgot, K. Polański: "Microscopic investigations of Gold Basin and El Hammami chondrites", Sci. Bull. Techn. Univ. Lodz, No 1010, Physics 28 (2007) 79-94.

 13. A. Karczemska, M. Kozanecki, M. Szurgot, A. Sokołowska, S. Mitura: "Raman spectroscopy studies of meteoritic diamonds", Diamond Rel. Mater. 16 (2007) 781-783.

 14. M. Szurgot, K. Polański, M. Krystek: "Microscopic studies of NWA4047 meteorite", Sci. Bull. Lodz.Techn. Univ. No 991, Physics 27 (2006) 61-76.

 15. K. Rożniakowski, M. Szurgot, T. Wojtatowicz: "The effective, reflection coefficient of the multiple materials on the Morasko iron meteorite", Sci. Bull. Lodz.Techn. Univ. No 949, Physics 24 (2004) 81-90.

 16. M. Szurgot, J. Szurgot: "Chiral Symmetry Breaking in Sodium Chlorate Crystallization from the Unstirred Solution", Cryst. Res. Technol. 30 (1995) 947-954.

 17. M. Szurgot: "Chiral Etch Pits on Sodium Chlorate Crystals", Cryst. Res. Technol. 30 (1995) 621-628.

 18. J. Szurgot, M. Szurgot: "Enantiomorphism in Sodium Chlorate Crystals", Cryst. Res. Technol. 30 (1995) 71-79.

 19. J. Szurgot, M. Szurgot: "On the Nature of Growth Hillocks on Sodium Chlorate Crystals", Cryst. Res. Technol. 29 (1994) 829-836.

 20. M. Szurgot: "On the Formation of Thick Sector Boundaries by Appearance and Disappearance of Faces of Crystals", Cryst. Res. Technol. 28 (1993) 511-518.

 21. M. Szurgot: "On the Critical Growth Velocities for the Presence of Faces on Growing Crystals", Cryst. Res. Technol. 27 (1992) 919-929.

 22. K. Sangwal, M. Szurgot: "Occurrence of Various Planes in Contact with the Bottom of Crystallizers During the Growth of Potassium Bichromate Crystals from Aqueous Solutions", J. Mater. Sci. Lett. 11 (1992) 1185-1187.

 23. M. Szurgot: "On the Presence of Faces in the Habit of Growing Crystals", Cryst. Res. Technol. 27 (1992) 443-450.

 24. M. Szurgot: "Effect of Supersaturation on Disappearance of Faces of Growing Crystals", Cryst. Res. Technol. 26 (1991) 823-831.

 25. M. Szurgot: "Velocities of Disappearance and Lifetime of Faces of Growing Crystals", Cryst. Res. Technol. 26 (1991) 555-562.

 26. J. Laskowski, E. Białogrodzka, M. Szurgot: "Stability of HgI2 Crystals", Cryst. Res. Technol. 26 (1991) k68-k72.

 27. M. Szurgot, J. Prywer: "Growth Velocities and Disappearance of Faces of Crystals", Cryst. Res. Technol. 26 (1991) 147-153.

 28. M. Szurgot: "Effect of Bouyancy Driven Convection on Surface Morphology and Macromorphology of Potassium Bichromate Crystals", Cryst. Res. Technol. 26 (1991) 43-52.

 29. M. Szurgot: "Growth anisotropy of lopezite crystals", Chemical Geology 84 (1990) 329-330.

 30. M. Szurgot, J. Laskowski: "Study of Surface Morphology of HgI2 Crystals", Cryst. Res. Technol. 25 (1990) 753-761.

 31. M. Szurgot: "Geometrical Properties of Dislocations in Potassium Bichromate Crystals", Cryst. Res. Technol. 25 (1990) 285-296.

 32. M. Szurgot: "Formation of Dislocation Etch Grooves in Potassium Bichromate Crystals", Cryst. Res. Technol. 25 (1990) 71-76.

 33. M. Szurgot, K. Sangwal: "Influence of Free Convection on the Formation of Growth Defects in Potassium Bichromate Crystals", Cryst. Res. Technol. 22 (1987) 1477-1484.

 34. M. Szurgot, K. Sangwal: "Surface Morphology and Quality of Potassium Bichromate Crystals Obtained from Aqueous Solutions in Relation to Growth Conditions", Cryst. Res. Technol. 22 (1987) 1397-1402.

 35. K. Sangwal, M. Szurgot: "Growth Morphology of Potassium Bichromate Crystals from Aqueous Solution", J. Crystal Growth 80 (1987) 351-365.

 36. M. Szurgot, K. Sangwal: "Surface Morphology of Potassium Bichromate Crystals in Relation to Growth Conditions", J. Crystal Growth 79 (1986) 829-836.

 37. K. Sangwal, M. Szurgot, M. Szczepaniak: "On the Enantiomorphism in Potassium Bichromate Crystals", J. Crystal Growth 79 (1986) 185-191.

 38. M. Szurgot, K. Sangwal, J. Karniewicz: "Study of Inclusions and Growth Bands in Potassium Bichromate Crystals Grown from Aqueous Solutions", Cryst. Res. Technol. 20 (1985) 645-654.

 39. J. Karniewicz, M. Szurgot, K. Sangwal: "Micromorphology of As-Grown and Etched Surfaces of ZnTe Crystals Obtained by Sublimation", Zesz. Nauk. PŁ nr 469, Fizyka z. 8 (1985) 5-13.

 40. M. Szurgot, K. Sangwal: "Spiral Growth of Potassium Bichromate Crystals", Cryst. Res. Technol. 17 (1982) 1337-1346.

 41. K. Sangwal, M. Szurgot: "Observations of Growth Hillocks on Potassium Bichromate (KBC) Crystals Grown From Aqueous Solutions", J. Crystal Growth 58 (1982) 467-471.

 42. K. Sangwal, M. Szurgot: "Etching Studies on Potassium Dichromate (KBC) Crystals", Cryst. Res. Technol. 17 (1982) 49-55.

 43. M. Szurgot, K. Sangwal: "On the Growth Morphology of K2Cr2O7 (KBC) Crystals", Cryst. Res. Technol. 17 (1982) 39-47.

 44. K. Sangwal, M. Szurgot, J. Karniewicz, W. Kolasiński: "On the Selective Etching of KDP Crystals", J. Crystal Growth 58 (1982) 261-266.

 45. M. Szurgot, J. Karniewicz: "Microscopic Observations on As-Grown Surfaces of ZnTe Crystals", J. Crystal Growth 52 (1981) 53-59.

 46. A. Opanowicz , T. Majchrzak, M. Szurgot: "Określanie Parametrów Głębokich Pułapek Elektronowych z Krzywych Termicznie Stymulowanych Prądów w Monokryształach CdSe", Zesz. Nauk. PŁ nr 181, Fizyka z. 2 (1973) 22-35.

 47. T. Majchrzak, A. Opanowicz, M. Szurgot: "Fotoindukowane Zmiany Fotoelektrycznych Własności Monokryształów CdSe", Zesz. Nauk. PŁ nr 181, Fizyka z. 2 (1973) 15-22.

 48. A. Opanowicz, M. Szurgot: "Zmiany Stężenia Głębokich Pułapek Elektronowych Wywołane Fotochemicznymi Reakcjami w Kryształach CdS", Zesz. Nauk. PŁ nr 148, Fizyka z. 1 (1973) 53-60.


II Chapters – Rozdziały w monografiach

 1. M. Szurgot: "Kryształy w meteorytach", w: "Kryształy w przyrodzie i technice. Przewodnik po świecie kryształów", red. L. Wojtczak, J. Ziomek, wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 209-230.

 2. M. Szurgot: "Morfologia kryształów", w: "Kryształy w przyrodzie i technice. Przewodnik po świecie kryształów", red. L. Wojtczak, J. Ziomek, wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 95-123.

 3. M. Szurgot: "Kryształy w technice", w: "Kryształy w przyrodzie i technice. Przewodnik po świecie kryształów", red. L. Wojtczak, J. Ziomek, wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 45-69.

 4. M. Szurgot, A. Karczemska, M. Kozanecki: "Extraterrestrial diamonds", [in:] Nanodiam, S. Mitura, Niedzielski, B. Walkowiak (eds), PWN, Warsaw, 2006, s. 259-287

 5. M. Szurgot: "Kryształy w technice", w: "Kryształy w przyrodzie i technice. Przewodnik po świecie kryształów", red. L. Wojtczak, J. Ziomek, wyd. UŁ, Łódź 2005, s. 35-54

 6. M. Szurgot: "Morfologia kryształów", w: "Kryształy w przyrodzie i technice. Przewodnik po świecie kryształów", red. L. Wojtczak, J. Ziomek, wyd. UŁ, Łódź 2005, s. 75-100

 7. M. Szurgot: "Kryształy w meteorytach", w: "Kryształy w przyrodzie i technice. Przewodnik po świecie kryształów", red. L. Wojtczak, J. Ziomek, wyd. UŁ, Łódź 2005, s. 151-167.