INFORMACJE DLA STUDENTÓW


EGZAMINY


KONSULTACJE
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
ul. Wólczańska 223, pok. 141, I piętro

poniedziałek: 16.15 - 17.00
wtorek: 15.00 - 15.45


Terminy poprawek Fizyki I i II dla MiBM, Transport i PiP w sesji egz. letniej 2009/2010:

Terminy poprawek zaliczenia MBM 2009-2010
sem I i II

Terminy poprawek zaliczenia PiP 2009-2010
sem I

Terminy poprawek zaliczenia Transport 2009-2010
sem I i II


Terminy egzaminow z Fizyki I dla studentów w sesji egz. letniej 2009/2010:

Terminy egzaminów Informatyka zaoczne 2009-2010
sem I

Terminy egzaminow Inzynieria Srodowiska 2009-2010
sem I


Programy zajęć dla studentów.

Notatki z wykładów z Fizyki II dla MiBM i Transport

Program fizyki I - Informatyka 2009-2010 sem I zimowy
sem I i sem II

Zakres materiału do egzaminu z Fizyki dla studentów Wydziału Mechanicznego, Inżynierii Materiałowej
st. dzienne, sem I i sem II

Program Fizyki dla studentów Wydziału Elektoniki i Elektrotechniki
st. zaoczne, sem I

Program Fizyki dla studentów Wydziału Elektoniki i Elektrotechniki
st. zaoczne, sem II

Program Fizyki dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Kierunek Inżynieria Chemiczna
st. dzienne, sem I